Stacks Image 13

Praktijkvoorbeelden Strategie

Bepalen van duurzaamheidsbeleid en -verslaglegging voor een internationale drankenproducent.
Toenemende aandacht van consumenten en aandeelhouders voor handelswijze noodzaakte duidelijkheid over ‘does and dont’s’ en verduurzamingsinitiatieven.
Op basis van een brede orientatie en diverse gesprekken op verschillende niveaus, zijn zowel normen en waarden en gedragsregels, als ambities ten aanzien van een 0-meting geformuleerd. Vertaalslagen hiervan ‘naar de werkvloer’ zijn met behulp van locale trainingen en gesprekken gemaakt.

Begeleiding van een ambitieus transformatieproces bij een internationaal opererende zoetwarenproducent.
De realisatie van initiatieven gericht op 90 miljoen euro waardevermeerdering in 5 jaar liep sterke vertraging op.
Door het aanbrengen van draagvlak, focus en gestructureerd overleg en rapportage, werd de voortgang van 20 strategische commerciële & supply chain initiatieven geborgd in 7 landen en 14 fabrieken.

Strategische heroriëntatie voor een matig presenterende verffabrikant.
Door de sterke concurrentie en een te hoge kostenstructuur stond de continuïteit van de twee grootste productlijnen zwaar onder druk.
Kostenbesparingen van de in een krimpende markt opererende productlijn en hernieuwde focus qua verkoop en R&D naar de productlijn in een groeimarkt, resulteerde in een veel gezondere basis.

Strategische planning rond management buy-ins/buy-outs voor diverse (medische) MKB-bedrijven.
Veranderingen in directie en aandeelhouderschap noodzaakten tot concrete koersbepaling en objectieve bedrijfswaardering.
Ontwikkeling van een strategisch plan met een heldere propositie, koers en financiële prognose vormde de basis voor een succesvolle overdracht, zowel qua rolverdeling als wat betreft financiering van de in- en uittredende directies.

Stappenplan voor de beursgang van een biomedisch bedrijf.
Een jong, snelgroeiend biomedisch bedrijf wilde binnen een jaar ‘beursrijp’ zijn.
Ondersteuning is geboden om de belangrijkste bedrijfsprocessen (zoals een financieel en personeelssysteem) in kaart te brengen, te plannen, te ontwikkelen en te implementeren.

Cultuurveranderingstrajecten bij diverse MKB familiebedrijven.
Verandering verliep vaak moeizaam door onduidelijke rolverdeling, patriarchaal leiderschap en veroudering van het personeel.
Draagvlak werd gecreëerd door gezamenlijke visiebepaling met het MT en het schrijven van een helder communicatieplan. Structuur werd aangebracht in werkprocessen en organisatie, persoonlijke effectiviteit en teamwerk kregen aandacht.

Maatwerktrainingen leiderschap, managementvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en samenwerking.


Terug naar Ervaring.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.