Stacks Image 13

Praktijkvoorbeelden R&D en Engineering

Het verbeteren van het productontwikkelingsproces voor een internationaal verpakkingsbedrijf.
Het bedrijf dreigde haar marktleiderschap te verliezen door onvoldoende marktgerichte productontwikkeling.
Door middel van marktonderzoek zijn behoeften in kaart gebracht en kansen geïdentificeerd. Op basis hiervan is een nieuwe generatie industriële verpakkingen ontwikkeld, getest en geïntroduceerd.

Start projectmanagement bij Chinese zoetwarenfabrikant om nieuwe productintroducties betrouwbaar in de markt te zetten.
Nieuwe productintroducties en toenemende druk op arbeidskosten vergden andere kijk op organiseren om internationale markt succesvol te bedienen.
Time to market is verbeterd door bewustwording van de afhankelijkheden in de keten, de opzet van multidisciplinaire teams én versnelde besluitvorming. Een aanzet is gemaakt voor verdere verpakkingsautomatisering.

Vergroten van de innovatiekracht van een vooraanstaande internationale bank.
De bestaande bedrijfscultuur en -structuur beperkten zowel de creativiteit als de slagvaardigheid om vernieuwingen in te voeren.
Door een aparte organisatiestructuur te creëren, gericht op innovatiemanagement, en door workshops te organiseren en projectteams te coachen van idee tot levensvatbare Business Venture is de innovatiekracht zichtbaar vergroot.

Het opzetten van een nieuwe dienstverlening binnen een serviceorganisatie.
Een serviceorganisatie vroeg versterking om bedrijfsvrijwilligerswerk vorm te geven.
Aan de hand van onderzoek is een visie ontwikkeld over het potentieel en de rol van de intermediair. Een plan van aanpak en communicatiemateriaal vormden vervolgens de basis voor een succesvolle dienstverlening om bedrijven en vrijwilligersorganisaties te ‘matchen’.

Productontwikkeling voor een sociaal werkvoorzieningschap.
Toenemende druk op de winstgevendheid noopte de organisatie tot het bewandelen van nieuwe wegen.
Door eigen producten te ontwikkelen en te vermarkten, aangepast aan de (beperkte) capaciteiten van de medewerkers, wist de organisatie een hogere marge en dus extra inkomsten te realiseren.


Terug naar Ervaring.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.