Stacks Image 18

Praktijkvoorbeelden Productie & Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu

Invulling van tijdelijk (productie)management bij een textielbedrijf met een span of control van 360 medewerkers.
De productie bleef achter bij de marktgroei (15%) en resulteerde, op het dieptepunt, in een leverbetrouwbaarheid van minder dan 10%.
Door het aanbrengen van een focus en ‘te doen wat we beloven’ is de opschaling versneld en de leverbetrouwbaarheid significant verbeterd. De toekomst is veiliggesteld door het vinden van een balans tussen het inbouwen van flexibiliteit (flexwerkers, allrounders), investeren (o.a. in opleiding en onderhoud), kostenbeheersing (met name door productiviteitsverbetering) en waardecreatie (o.a. door kwaliteitsverhoging).

Invullen van tijdelijk (productie)management bij een multinational in klinische en babyvoeding met een span of control van 75 medewerkers.
De groei, als gevolg van productinnovaties, vergde een cultuuromslag van het personeel in klantgerichtheid en kwaliteitsdenken.
Door ‘slimmer werken’, groei en ontwikkeling van organisatie en professionalisering van de werkwijze (HACCP-HON, arbogerelateerde zaken) is de productie binnen een jaar gestegen met 7%.

Procesverbetering bij een sterk groeiende farmaceutische multinational.
Productintroducties resulteerden in een sterke verhoging van de bedrijfscomplexiteit.
Bruggen zijn geslagen tussen commercie en productie. De ontstane ‘wildgroei’ van productvarianten is gekanaliseerd door het introduceren van multifunctionele communicatie- en beslissingsprocessen. De interne organisatie is aangepast om beter aan de marktvraag te kunnen voldoen.

Productiviteitsverbetering (instellings)apotheken door betere afstemming mens-machine proces .
Een ontwikkelaar van robots voor medicijndistributie had, ondanks een sterk product, ontevreden klanten.
Een betere inrichting van de werkvloer, bevoorrading e.a. logistieke processen, samen met een heldere organisatiestructuur en training van nieuwe medewerkers resulteerden in een sterk verhoogde productivititeit.

Capaciteitsverdubbeling / 50% doorlooptijdverkorting bij een biomedisch onderzoeksinstituut.
Een jaarlijkse verdubbeling van de vraag resulteerde in serieuze leveringsproblemen.
Door betere afstemming met haar klanten, procesverbeteringen en automatisering wist de organisatie met beperkte extra mankracht haar slagvaardigheid sterk te verbeteren.

Opstellen van een Milieubeleidsplan voor een chemische multinational.
Wet- en regelgeving vergen iedere 4 jaar een Milieuplan en, in het kader van de MJA / MEE afspraken, plannen ten aanzien van energiebesparing.
Gegevens zijn geanalyseerd en interviews en brainstormsessies met interne experts zijn gehouden. Op basis hiervan is een concreet plan met huidige status en verbeterpunten - inclusief (financiele en technische) haalbaarheid - gerealiseerd.

Optimaliseren besturing in de procesindustrie t.b.v. 1) beheersing kwaliteit en veiligheid, 2) kosten-, grondstoffen- en energiereductie of 3) de-bottlenecking capaciteit en verlagen doorlooptijd.

1) Doel om affakkelen van chemisch bedrijf te halveren
Bepaling van het 0-punt bleek moeilijk: er was geen flowmeter en de vlam was bijna onzichtbaar. Door een methodische aanpak bleek echter dat affakkelen gedurende normale operatie vrijwel niet voorkwam!

2) Verbetering beheersbaarheid productie van een chemisch bedrijf
Door een methodische aanpak m.b.v. eenvoudige statistieken en dynamische modellering bleek het koelwater van de chiller verantwoord 15 C hoger te kunnen functioneren. Buiten energiebesparing, werd de kans op trips verlaagd en opstart na shut-down vereenvoudigd.

3) 10% energiebesparing - zonder investeringen - van chemisch bedrijf.
Met dezelfde aanpak kon de temperatuur van drie ovens omlaag. De terugverdientijd op energiebesparing was enkele maanden.

4) 20% energiebesparing gerealiseerd in een tapijtfabriek
Door de openingen van de oven te verkleinen en warmte terug te winnen is 20% energie bespaard. Installatie van een procesbesturingssysteem en vochtmeter maakt verdere beheersing en optimalisatie mogelijk. Voor meer info zie artikel Warmtevraagbeperking in de textielindustrie.

5) Verbeterde kwaliteitsbeheersing van een papierfabriek
Algemene aanbevelingen zijn gedaan t.a.v. procesbeheersing, te weten: vertaling van doelstellingen in KPI’s en KOP’s en standardisatie werkwijze d.m.v. SOP’s en OCAP’s. 20% variatie in stoomverbruik van een kartonmachine is verklaard door variatie in (onwenselijke) procesvoering (10-15%) en verschil in buitentemperatuur (5-10%). Voor meer info zie artikel Operationele procesbeheersing papier en kartonindustrie.

6) Warmtevraagbeperking in de keramische industrie
Oplossingsmogelijkheden zijn geidentificeerd bij twee steenfabrieken om rookgasverliezen en energieconsumptie te reduceren, te weten: 1) optimaliseren luchtflow in de oven (5%), 2) terugwinning en herbenutten locale warmte (10-20%), 3) isolatie (5-10%) en 4) optimalisatie regelingen (5-10%). Voor meer info zie artikel Warmtevraagbeperking in de keramische industrie.

7) 10-20% energiebesparing geidentificeerd bij een cementfabriek
A.d.h.v. procesmodelering en simuatie is de volgende potentieel tot gasbesparing geidentificerd: 1) verbeterde natte slakmanagement (voordrogen), 2) introductie van een feed forward en feed backward regeling bgebaseerd op vochtmeters voor en na drogen. Voor meer info zie Energiebesparing in de cementindustrie.

Maatwerktrainingen Besturing & Regeling in de procesindustrie.


Terug naar Ervaring.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.