Stacks Image 13

Praktijkvoorbeelden Marketing & Verkoop

Aanjagen verduurzaming vrachtvervoer door gebruik van biodiesel (op basis van restvetten) t.b.v. grote gemeente.
Kritische massa was nodig om kip-ei situatie te doorbreken: eerst de vraag (vervoerders) of het aanbod (pompen)?
Grootschalige pilot opgezet door samenwerking met biodieselproducent, pomphouders, vervoerders, autodealers en grote gemeente om 2 jaar biodiesel (op basis van restvetten) te rijden. Ruime media aandacht (landelijke TV, radio, dagbladen).

Positionering van een biologisch afbreekbare kunststof.
Een nieuwe Business Unit wilde haar unieke product effectief in de markt introduceren.
Consumentenonderzoek is uitgevoerd om het marktpotentieel, diverse toepassings- mogelijkheden, communicatieconcepten en prijsniveaus uit te testen. Op basis hiervan is promotiemateriaal ontwikkeld en is de markt gericht benaderd.

Effectiviteitsverhoging bij een multinational in verpakkingen.
Een verpakkingsmultinational met overcapaciteit wenste hulp om haar markt internationaal versneld uit te breiden.
Om draagvlak te creëren is een internationaal projectteam opgezet. Dit heeft de behoeften en winstgevendheid van haar klanten inzichtelijk gemaakt, waardoor de verkooporganisatie de meest kansrijke markt(segment)en effectief kon ontwikkelen.

Afstemmen vraag en aanbod voor een farmaceutisch MKB handelsbedrijf.
Een grote diversiteit aan product-markt-combinaties belemmerde het groeipotentieel.
Marktfocus werd aangebracht op basis van strategische fit, winstgevendheid en groeipotentieel. Een marketingplan, een vernieuwde website en verbeterde acquisitievaardigheden hielpen het bedrijf haar commerciële slagkracht te versterken.

Verkrijgen van een keurmerk bij een fondsenwervende instelling.
De Nederlandse organisatie wenste haar Amerikaanse moeder te overtuigen van de noodzaak voor een keurmerk.
Door middel van onafhankelijk marktonderzoek is een aanbeveling gedaan voor de noodzaak tot het keurmerk. Een stappenplan is ontwikkeld om aan de (ontbrekende) criteria te kunnen voldoen. Dit betrof met name een onafhankelijke organisatiestructuur, kostenbeheersing en financiële verantwoording.


Terug naar Ervaring.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.