Stacks Image 13

Praktijkvoorbeelden Inkoop & Logistiek

Advisering op het gebied van global Supply Chain Management van 9 kunststofverwerkende fabrieken wereldwijd (o.a. Oost-Europa, Mexico, China)
Verschuiving naar een global Supply Chain organisatie, productie in lage lonen landen en behoefte aan stabiele grondstofprijzen vergden betere samenwerking.
Door samen te werken met R&D (modulair ontwerpen), verkoop (focus op winstgevende klanten), financiën (inzichtelijk maken kostprijs) en productie (managen complexiteit, invoering Best Practises) is de effectiviteit / slagkracht van de organisatie sterk verhoogd.

Afdelingsmanagement van een Japanse multinational in dieselmotoren.
Door gebrek aan management was de inkoopafdeling sinds twee jaar ‘stuurloos’.
Ontwikkeling van de inkopers, professionalisering van de inkoopprocessen en een sterk verbeterde samenwerking in de supply chain resulteerde in een hogere productiviteit, verbeterde leveringsbetrouwbaarheid en hernieuwde ISO-accreditatie.

Introductie van strategisch inkoopbeleid binnen een chemiebedrijf.
De traditionele inkoopafdeling kampte met hoge werkdruk en onvoldoende focus.
Onder meer door het aantal administratieve handelingen sterk te reduceren, kwam tijd vrij voor het managen van kosten en risico, het aangaan van partnerships met leveranciers, het verhogen van de service-eisen en gezamenlijke productontwikkeling.

Adviezen voor ketenoptimalisatie bij Nederlands grootste dagblad.
Ambitieuze groeidoelstellingen noodzaakten tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing binnen de keten.
Door harmonisatie van beleid en afspraken, gezamenlijke inkoop en voorraadreductie is een besparingspotentieel van enkele miljoenen euro’s geïdentificeerd. Ten behoeve van de besluitvorming zijn een besturingsmodel en stuurinformatie (voor de transparantie van variabelen en kosten in de keten) ontwikkeld.

Organisatie van gezamenlijke inkoop van transportbehoeften voor een internationale uitgeverij.
Het onafhankelijk opereren van 13 werkmaatschappijen in 7 landen resulteerde in hoge (inkoop)kosten.
Na een gedetailleerde inventarisatie van transportbehoeften in Europa, leidden gezamenlijke inkoop, re-routing en eliminatie van overspecificaties tot een besparing van 1 miljoen euro per jaar.


Terug naar Ervaring.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.