Stacks Image 13

Praktijkvoorbeelden Zakelijke dienstverlening

Aanjagen verduurzaming vrachtvervoer door gebruik van biodiesel (op basis van restvetten) t.b.v. grote gemeente.
Kritische massa nodig om kip-ei situatie te doorbreken: eerst de vraag (vervoerders) of het aanbod (pompen)? Discussie omtrent duurzaamheid van biodiesel, afhankelijk van oorsprong.
Grootschalige pilot opgezet door samenwerking met biodieselproducent, pomphouders, vervoerders, autodealers en grote gemeente om 2 jaar biodiesel (op basis van restvetten) te rijden. Ruime media aandacht (landelijke TV, radio, dagbladen).

Adviezen voor ketenoptimalisatie bij Nederlands grootste dagblad.
Ambitieuze groeidoelstellingen noodzaakten tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing binnen de keten.
Door harmonisatie van beleid en afspraken, gezamenlijke inkoop en voorraadreductie is een besparingspotentieel van enkele miljoenen euro’s geïdentificeerd. Ten behoeve van de besluitvorming zijn een besturingsmodel en stuurinformatie (voor de transparantie van variabelen en kosten in de keten) ontwikkeld.

Organisatie van gezamenlijke inkoop van transportbehoeften voor een internationale uitgeverij.
Het onafhankelijk opereren van 13 werkmaatschappijen in 7 landen resulteerde in hoge (inkoop)kosten.
Na een gedetailleerde inventarisatie van transportbehoeften in Europa, leidden gezamenlijke inkoop, re-routing en eliminatie van overspecificaties tot een besparing van 1 miljoen euro.

Vergroten van de innovatiekracht van een vooraanstaande internationale bank.
De bestaande bedrijfscultuur en -structuur beperkten zowel de creativiteit als de slagvaardigheid om vernieuwingen in te voeren.
Door een aparte organisatiestructuur te creëren, gericht op innovatiemanagement, en door workshops te organiseren en projectteams te coachen van idee tot levensvatbare Business Venture is de innovatiekracht zichtbaar vergroot.

Strategie- en marketingplanning voor een startend ICT bedrijf.
Het ontwikkelde product was onduidelijk en onbekend. Het management had beperkte ervaring in de vermarkting.
Een heldere propositie werd geformuleerd. Marktfocus werd aangebracht. Ondersteuning werd gegeven bij marktontwikkeling en verkoop om zo de eerste opdrachten binnen te halen.


Terug naar Ervaring.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.