Stacks Image 13

Praktijkvoorbeelden Voedingsmiddelen

Invullen van tijdelijk (productie)management bij een multinational in klinische en babyvoeding met een span of control van 75 medewerkers.
De groei, als gevolg van productinnovaties, vergde een cultuuromslag van het personeel in klantgerichtheid en kwaliteitsdenken.
Door ‘slimmer werken’, groei en ontwikkeling van organisatie en professionalisering van de werkwijze (HACCP-HON, arbogerelateerde zaken) is de productie binnen een jaar gestegen met 7%.

Begeleiding van een ambitieus transformatieproces bij een internationaal opererende zoetwarenproducent.
De realisatie van initiatieven gericht op 90 miljoen euro waardevermeerdering in 5 jaar liep sterke vertraging op.
Door het aanbrengen van draagvlak, focus en gestructureerd overleg en rapportage, werd de voortgang van 20 strategische commerciële & supply chain initiatieven geborgd in 7 landen en 14 fabrieken.

Start projectmanagement bij Chinese zoetwarenfabrikant om nieuwe productintroducties betrouwbaar in de markt te zetten.
Nieuwe productintroducties en toenemende druk op arbeidskosten vergden andere kijk op organiseren om internationale markt succesvol te bedienen.
Time to market is verbeterd door bewustwording van de afhankelijkheden in de keten, de opzet van multidisciplinaire teams én versnelde besluitvorming. Een aanzet is gemaakt voor verdere verpakkingsautomatisering.

Bepalen van duurzaamheidsbeleid en -verslaglegging voor een internationale drankenproducent.
Toenemende aandacht van consumenten en aandeelhouders voor handelswijze noodzaakte duidelijkheid over ‘does and dont’s’ en verduurzamingsinitiatieven.
Op basis van een brede orientatie en diverse gesprekken op verschillende niveaus, zijn zowel normen en waarden en gedragsregels, als ambities ten aanzien van een 0-meting geformuleerd. Vertaalslagen hiervan ‘naar de werkvloer’ zijn met behulp van locale trainingen en gesprekken gemaakt.


Terug naar Ervaring.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.