Stacks Image 13

Praktijkvoorbeelden Life sciences

Procesverbetering bij een sterk groeiende farmaceutische multinational.
Productintroducties resulteerden in een sterke verhoging van de bedrijfscomplexiteit.
Bruggen zijn geslagen tussen commercie en productie. De ontstane ‘wildgroei’ van productvarianten is gekanaliseerd door het introduceren van multifunctionele communicatie- en beslissingsprocessen. De interne organisatie is aangepast om beter aan de marktvraag te kunnen voldoen.

Capaciteitsverdubbeling / 50% doorlooptijdverkorting bij een biomedisch onderzoeksinstituut.
Een jaarlijkse verdubbeling van de vraag resulteerde in serieuze leveringsproblemen.
Door betere afstemming met haar klanten, procesverbeteringen en automatisering wist de organisatie met beperkte extra mankracht haar slagvaardigheid sterk te verbeteren.

Productiviteitsverbetering (instellings)apotheken door betere afstemming mens-machine proces.
Een ontwikkelaar van robots voor medicijndistributie had, ondanks een sterk product, ontevreden klanten.
Een betere inrichting van de werkvloer, bevoorrading e.a. logistieke processen, samen met een heldere organisatiestructuur en training van nieuwe medewerkers resulteerden in een sterk verhoogde productivititeit.

Afstemmen vraag en aanbod voor een farmaceutisch MKB handelsbedrijf.
Een grote diversiteit aan product-markt-combinaties belemmerde het groeipotentieel.
Marktfocus werd aangebracht op basis van strategische fit, winstgevendheid en groeipotentieel. Een marketingplan, een vernieuwde website en verbeterde acquisitie- vaardigheden hielpen het bedrijf haar commerciële slagkracht te versterken.

Stappenplan voor de beursgang van een biomedisch bedrijf.
Een jong, snelgroeiend biomedisch bedrijf wilde binnen een jaar ‘beursrijp’ zijn.
Ondersteuning is geboden om de belangrijkste bedrijfsprocessen (zoals een financieel en personeelssysteem) in kaart te brengen, te plannen, te ontwikkelen en te implementeren.


Terug naar Ervaring.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.